footer

Strážca ELESKO požehnaných viní­c

Tak ako v 13 storočí­ strážil obchodnú cestu z Budí­na do Prahy hrad Elesko, náš kameň so svojim pozorným okom stráži ELESKO vinohrady. Púť kameňa ELESKO sa začala na východe Slovenska, konkrétne v Spišskom Podhradí­. Z kameňolomu putoval kus travertí­novej skaly naprieč celým Slovenskom na západ, aby sa usí­dlil a zaujal pevné miesto pod Malými Karpatmi vo viniciach ELESKO. V obci Vištuk, nečaleko Modry, umelec vytvoril obrovskú sochu, ktorá je zároveň najvä荹ou sochou z jedného kusu kameňa v celej strednej Európe. Kameň ELESKO tak symbolicky spája celé Slovensko.

Socha má vo svojej centrálnej časti tvar oka. Oko bdie a je zároveň symbolickým strážcom a ochrancom poctivej práce a kvalitnej ví­nnej révy. Bez poctivej práce a kvalitného viniča by istotne nebolo možné dosiahnuť tak ušľachtilé a inšpiratí­vne ví­no, akým ELESKO rozhodne je.

Autorom monumentálnej sochy ELESKO je sochár Bohuš Kubinský.

Share on Social Networks!

 

Quality wine is like art.
Experience remains in us…

Please confirm your age.

Share on Social Networks!